PlugnMake policy about coronavirusEnglish

Seen what is happening around the world, and the uncertainty about the spread trend of coronavirus, we believe we need to be aware of the possible consequences on third parties, especially the weakest categories.

PlugnMake is respecting the hygiene and behavioral guidance issued by Dutch government and National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

We have taken the following actions to prevent risks, for yours and our comfort and safety:

 • Since our laboratory is located in a shared building, we have scheduled our office and production activities in such a way as to limit our presence at the office when not necessary, and work from home as much as possible.
 • When we are at the office, tables, chairs, switches, and handles are regularly sanitized.
 • When we meet, let’s stick to the elbow bump for greetings.
 • Hygienic wipes and paper tissues are at your disposal in the office on our desks, for sneezing and coughing.
 • Appointments are scheduled one at a time, and we keep a minimum distance of one meter among each other.
 • Consider video-call and/or post-delivery, if you are not comfortable meeting in person.
 • Access to the machine workshop is limited.
 • Open Day and machine rental are temporarily suspended.

Feel free to contact us for any doubts or suggestions you might have with regards to the above mentioned initiatives.


Here below, a few useful links for more information about Covid-19 in the Netherlands:

Municipality of Delft:

Measures in Delft, from Delft’s mayor Marja van Bijsterveldt to the citizens (English Google translation)

National government:

New measures against the spread of coronavirus in the Netherlands (English Google translation)

RIVM, Dutch National Institute for Public Health and the Environment:

Infoline, updated facts and figures

Nederland

Aangezien wat er over de hele wereld gebeurt en de onzekerheid over de verspreidingstrend van de coronavirus, wij vinden dat we ons bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen voor derden, vooral de zwakste categorieën.

PlugnMake respecteert de hygiëne- en gedragsrichtlijnen van de Nederlandse overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wij hebben de volgende acties ondernomen om risico’s te voorkomen, voor uw en ons comfort en veiligheid:

 • Omdat ons laboratory zich in een gedeeld gebouw bevindt, hebben we onze kantoor- en productieactiviteiten zo gepland dat we onze aanwezigheid op kantoor beperken als dat niet nodig is en dat we zoveel mogelijk thuis werken.
 • Als we op kantoor zijn, worden tafels, stoelen, schakelaars en handgrepen regelmatig schoongemaakt.
 • Als we elkaar ontmoeten, laten we ons bij de elbow bump houden voor groeten.
 • Hygiënische doekjes en papieren zakdoekjes staan op kantoor op onze bureaus tot uw beschikking om te niezen en te hoesten.
 • Afspraken worden één voor één ingepland en we houden een onderlinge afstand van minimaal één meter.
 • Overweeg videoconferentie en / of postbezorging, als u het niet prettig vindt om elkaar persoonlijk te ontmoeten.
 • Toegang tot de machinewerkplaats is beperkt.
 • Open Dag en verhuur van machines zijn tijdelijk opgeschort.

Neem gerust contact met ons op voor eventuele twijfels of suggesties met betrekking tot de bovengenoemde initiatieven.


Hieronder een paar nuttige links voor meer informatie over Covid-19 in Nederland:

Gemeente Delft:

Nieuwe maatregelen voor inwoners en ondernemers van burgemeester Marja van Bijsterveldt

Rijksoverheid

Nieuwe maatregelen tegen verspreid coronavirus in Nederland

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:

Infoline, actuele feiten en cijfers